Zakup wyposażenia do MULTICENTRUM

 

01.04.2015 – 30.09.2015

W ramach zadania do MultiCentrum zakupiony zostanie sprzęt komputerowo-multimedialny
oraz 5 zestawów modułu typu K-First do edukacji wczesnoszkolnej.
Całkowita wartość zadania: 118 869,47 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Samorządu Miasta Olsztyna