50 twarzy polonisty(ki)

Pod tym nieco przewrotnym tytułem kryje się zaproszenie na dyskusję, poświęconą obliczom olsztyńskiej polonistyki. Nawiązując do modnego i popularnego tekstu popkultury, zamierzamy porozmawiać na tematy dla nas bliskie, takie jak wartość czytania, potrzeba sprawnej i poprawnej komunikacji, umiejętność interpretacji przekazu literackiego czy ogólnie: odczytywania kodów kulturowych. Chcemy skupić uwagę na miejscu polonisty i polonistyki, jako dyscypliny stanowiącej zwornik wiedzy o języku, literaturze i kulturze polskiej, na współczesnym rynku pracy i ogólnie w społeczeństwie.

plakat miniaturaW programie:
– Krótka historia polonistyki w Olsztynie
– Wartość czytania – Wykład Prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego
– Czy warto studiować polonistykę? – dyskusja

W obliczu kryzysu humanistyki podejmujemy wyzwanie i zamierzamy udowodnić, że reprezentant tej dziedziny wiedzy może odnieść sukces i realizować siebie i swoje pasje. Kryzys, trochę na przekór, traktujemy jako szansę. W powiązaniu ze swoim greckim źródłem krisis, można go bowiem łączyć z przesileniem, ale także z walką i stanem przejściowym, który może okazać się zwycięski dla przechodzących osłabienie. Kryzys staje się siłą napędową działań, które mogą dynamizować tę dyscyplinę.

W centrum humanistyki stoi wiedza o literaturze, języku i kulturze, zwana popularnie polonistyką. Na olsztyńskim Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim polonistyka istnieje od ponad 45 lat. Przez ten czas wykształciła setki absolwentów a także udoskonaliła swoje struktury, wzmocniła jednostki badawcze skupione na pracy nad szczegółowymi tematami z zakresu literatury i języka. Blisko połowa wykładowców to pracownicy samodzielni, posiadający tytuł doktora habilitowanego. Uniwersyteccy poloniści zdobywają granty naukowe, wydają książki i czasopisma, publikują w ogólnopolskich periodykach.

Olsztyńska polonistyka przez kilka dekad kształciła przede wszystkim nauczycieli, gotowych do pracy w szkołach różnego szczebla. Od wielu lat jednak kierunek ten kończą absolwenci przygotowani do pracy w wielu zawodach wymagających wiedzy polonistycznej. Zdobyta na studiach polonistycznych wiedza, umiejętności i kompetencje świetnie przygotowują do podjęcia pracy w wielu zawodach. Choć najczęściej filologowie kierują swoje podania do różnego rodzaju placówek oświatowych, to jednak pracę znajdują we wszelakich instytucjach kulturalnych (domach, klubach i ośrodkach kultury), urzędach i instytucjach wymagających sprawnego posługiwania się słowem w mowie i piśmie. Ważnym miejscem pracy kompetentnych polonistów są także media lokalne: telewizja, radio i prasa. Oni wszyscy znajdują zatrudnienie nie „pomimo” swego polonistycznego wykształcenia, ale – dzięki niemu.

Spotkanie z 50 twarzami polonistyki odbędzie się w czwartek, 19 marca o godz. 17:00 Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38, Olsztyn)
Zapraszamy do dyskusji wszystkich, którzy interesują się słowem, tekstem i kulturą.