Planeta 11: Co napisał Kopernik?

Wystawa fotografii rękopiśmiennych zapisków odkrytych w drukach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie

W książkach, z których korzystał, pozostawiał ślady lektury. Najczęstsze są podkreślenia ważnych treści w tekście. Robił też schematyczny rysunek palca wskazującego. Jeśli odnajdywał błędy drukarskie, przekreślał błędne słowo i na marginesie pisał prawidłowe. Umieszczał także tzw. głosy dyspozycyjne – czyli wyjęte z tekstu wyrazy lub krótkie zdania mające ułatwić lekturę i  zapamiętywanie przeczytanego tekstu. Można również spotkać większe objętościowo notatki, które są refleksją nad tekstem.

Dotychczas w zabytkowym księgozbiorze Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie odnaleziono ponad 200 odręcznych zapisków Kopernika w 10 starych drukach prawa kanonicznego.


Przykłady zapisków Kopernika w księdze prawniczej:

Vide in octava carta principium huius tabulae – Zobacz na ósmej karcie początek tej tabeli
An statutum potest decurtare tempus praescriptionis adwersus iurai – Czy statut może skrócić czas przedawnienia wbrew prawom
Concubinatus est damnatus – konkubinat jest potępiony 

Prace nad odczytaniem o przetłumaczeniem notatek Mikołaja Kopernika jeszcze trwają. Intencją powstania wystawy jest zapoznanie jak największego kręgu ludzi z tematem rękopiśmiennych zapisków wielkiego astronoma i wejście w świat jego ksiąg.

termin wystawy: 13.01 – 07.02.2015