100. rocznica odzyskania niepodległości

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowali specjalną ofertę zajęć dla szkół i przedszkoli. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu danej filii.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy.


Filia nr 2
ul. Świtezianki 4
Tel.: 89 533 50 52

Przedszkola Elementarz Dziejów – Legendy. Zajęcia literacko-edukacyjne (dla przedszkoli)

1. „O trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie”
2. ,,O smoku wawelskim”
3. ,,O krakowskim hejnale”
4. ,,O Warsie i Sawie”


Multicentrum
ul. Limanowskiego 8
telefon: 89 526 65 17

1. Gwara warmińska w sztuce – portret mojej rodziny.
2. „Cyfrowe Stare Miasto” – architektura Warmii dawniej i dziś – kolaż.
3. Niemy film – biografia Marii Zientary-Malewskiej.
4. Na żołnierską nutę – muzykowanie grupowe (seniorzy).
5. Bogactwo naturalne Polski – skały i minerały.
6. Polskie zwyczaje, legendy, znane miejsca w Polsce, symbole narodowe w wierszach Anny Paszkiewicz pt. „A to Polska właśnie”.
7. W świecie stworów warmińskich – moje wyobrażenie stwora z legend.
8. Znani zasłużeni Polacy- mój ulubiony bohater.


Filia nr 4
al. Przyjaciół 15
Tel.: 89 527 55 54

1. Cykl zajęć dla przedszkoli pt. „Kiedy Feluś był mały”, poświęconych życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego.
2. „O Warmio moja miła” oraz „Kalejdoskop polski „ – 2 cykle zajęć literackich dla przedszkoli (po wakacjach).
3. „Herbatka z motywem literackim” (dorośli).


Filia nr 5
ul. Orłowicza 27
Tel.: 89 542 79 59

1. Historia Polski w legendach np.: O Warsie i Sawie, O Lechu Czechu i Rusie, O Św. Jakubie, patronie Olsztyna
2. Poznajemy święta narodowe i państwowe w oparciu o książkę Zofii Staneckiej: Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach.


Filia nr 6
ul. Jarocka 65
Tel.: 89 543 07 68

1. Propozycje dla dzieci w wieku do 4 lat :
„MAŁY CZŁOWIEK W DUŻYM KRAJU-POZNAJEMY NASZĄ OJCZYZNĘ” – zajęcia muzyczno-literackie.
„POLAK MAŁY” – zajęcia literacko plastyczne.

2. Propozycje dla dzieci w wieku 5-8 lat :
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – zajęcia muzyczno-literackie.
„O LECHU , CZECHU I RUSIE” – zajęcia teatralno-plastyczne.

3. Propozycje dla dzieci w wieku 8-11 lat :
„KOCHAM CIĘ POLSKO” – quiz wiedzy o ojczyźnie.
„NASZA PACZKA I NIEPODLEGŁOŚĆ” – zajęcia literacko-plastyczne.


Filia nr 9
ul. Żołnierska 47
Tel.: 89 533 20 75

1. Legendy i geografia małej ojczyzny – warsztaty edukacyjno-literackie dla przedszkolaków w oparciu o wybrane legendy warmińskie.
2. Dlaczego stali się sławni? Wybitni Polacy w literaturze – warsztaty literackie dla uczniów szkól podstawowych.
3. Magia baśni i legend polskich ukrytych w teatrze kamishibai – warsztaty literackie, teatralne i plastyczne.
4. Bazyliszek : znany czy nieznany? Tajemniczy bohaterowie w baśniach i legendach polskich – warsztaty literacko-plastyczne.


Filia nr 10 (Abecadło)
al. Piłsudskiego 16
Tel.: 89 527 28 10

1. Mały patriota – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym: rozpoznawanie barw i symboli narodowych; wyjaśnienie pojęć: moja ojczyzna, mój kraj, patriotyzm.
2. Sławni Polacy – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych: przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach, którzy mieli wpływ na rozwój kultury i nauki polskiej.
3. Warmiński Kalejdoskop – warsztaty regionalne dla uczniów szkół podstawowych: tradycje i obyczaje naszego regionu, gwara warmińska, legendy i podania Warmii i Mazur.


Filia nr 11
(Planeta 11)
al. Piłsudskiego 38
Tel.: 89 535 44 88

LEKCJE BIBLIOTECZNE (od 19.02 przez cały rok szkolny)

1. Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII

„Do Hymnu!” – Czyli o najważniejszej pieśni. Lekcja ma na celu przybliżyć uczestnikom historię „Mazurka Dąbrowskiego”, a także pozostałych pieśni hymnicznych. Podczas zajęć uczniowie poznają historię pieśni ważnych w różnych okresach naszego państwa. Od „Bogurodzicy” po aktualny hymn kraju. Przybliżymy również podstawowe zasady wykonywania hymnu. W programie także pokazy multimedialne słynnych wykonań hymnu.

Czas trwania – 45 minut
zapisy: tel. 89 535 44 88 lub mail: dariusz.materna@planeta11.pl

2. Gimnazjum/liceum

„Wolności wiatr chciałbyś poczuć” – czy piosenką można walczyć o wolność? W jaki sposób swoją walkę o wolność i niezależność wyrażali muzycy i tekściarze? Czym był bunt Jarocina? Jak polski rockowy boom lat 80., czyli zespoły takie jak Perfect, Lombard czy TSA igrały z cenzurą doby stanu wojennego? Jak dziś wygląda twórczość patriotycznie zaangażowana?

Czas trwania – 45 minut
zapisy: tel. 89 535 44 88 lub mail: lukasz.wieliczko@planeta11.pl

3. KONKURSY FILMOWE NA PROFILU FACEBOOK’OWYM PLANETY 11 (luty-listopad)
W terminie od lutego do listopada 2018 roku, jeden raz w miesiącu na profilu FB Planety 11, pojawi się konkurs na temat ważnych filmów w historii polskiej kinematografii. Łącznie 10 konkursów na temat filmów takich reżyserów jak: Andrzej Wajda,Agnieszka Holland, Robert Polański itp. Do wygrania, m.in. zaproszenia do kina.

4. AKCJA FOTOGRAFICZNA (marzec – październik, finał: listopad)
Akcja fotograficzna „Moja Polska – Niepodległa Polska”. Czekamy na zdjęcia wykonane przez czytelników, które kojarzą się z hasłem akcji. Zdjęcia należy wysyłać na adres mailowy: ula.czuryllo@planeta11.pl. Dzięki temu wspólnie stworzymy wyjątkowy album.

5. BIEG Z KSIĄŻKĄ „ZACZYTANI-ZABIEGANI”– 17.06.2018, godz. 12:00
W ramach akcji „Noc Bibliotek” odbędzie się czwarta edycja, nagradzanego w Polsce i zagranicą, biegu z książką w ręce „Zaczytani-Zabiegani”. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości odbędzie się specjalna edycja. Zachęcamy do przebrania się za polskich bohaterów literackich. Liczy się pomysłowość i dobra zabawa! Dla najciekawiej przebranych uczestników zostaną przyznane nagrody.

6. WYSTAWA PLAKATÓW – wrzesień 2018
Wystawa zwycięskich plakatów międzynarodowego konkursu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pt. „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz”, zorganizowanego przez krakowską Fundację GDZIE.”

7. WYSTAWKA – listopad 2018
Wystawka tematyczna „Polska Niepodległa”. Zostaną zaprezentowane zbiory książkowe i multimedialne, które odnoszą się do polskiej historii.

8. QUIZ „FILMOWO – BIAŁO-CZERWONO” – 12.11.2018, godz. 19:15
Quiz na temat ważnych utworów filmowych i muzycznych polskiego kina klasycznego i współczesnego.

Quiz będzie obejmował pytania zawierające fragmenty utworów muzycznych, filmowych i pytania tekstowe. Czas trwania:30 min. Po konkursie odbędzie się projekcja filmu dotycząca polskiej historii z dyskusją.


 Filia nr 12
ul. Wrocławska 2 (dawna: H. Sawickiej)
Tel.: 89 526 96 37

-„Książka w czasach zaborów i po odzyskaniu niepodległości”
-„Kłobuk w baśniach i legendach – na podstawie Antologii Warmińskiej”


Filia nr 13
ul. Sikiryckiego 9
Tel.: 89 543 13 15

1. Zajęcia literacko-plastyczne dla grup zorganizowanych:
„Święto mojej ojczyzny”
„Polska w legendach”
„Symbole narodowe Polski”

Zapisy od maja do grudnia pod numerem: 89 541 13 15

2. Warsztaty plastyczne „Polskie symbole narodowe” – oferta ogólnodostępna od 30 kwietnia do 5 maja
3. Konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem: „Kartka z życzeniami dla Polski” od września do listopada


Filia nr 15
ul. Obrońców Tobruku 15/2U
Tel.: 89 527 35 72

1. Podróże po Polsce – zajęcia edukacyjne.
2. Symbole narodowe – zajęcia edukacyjne ( w programie krótki film).
3. Biało-czerwone puzzle – zabawy edukacyjne .


Filia nr 18
ul. Żytnia 71
Tel.: 89 527 89 52

Jak powstało państwo polskie, opowieść „ O Lechu Czechu i Rusie” .
Cykl zajęć dla dzieci z klas 2-4

Przebieg zajęć obejmuje :

– wysłuchanie lub obejrzenie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”
– zapoznanie dzieci z nazwami pierwszej i kolejnych stolic Polski, barwami znajdującymi się na polskiej fladze, godłem, symbolami, mapą naszego kraju.
– utrwalenie zdobytych informacji w formie: układania puzzli, zagadek, krzyżówek, rozsypanek literowych: Polska, flaga, hymn, tworzenia symboli z papieru, bibuły.
– odgadnięcie melodii hymnu narodowego, wspólne odśpiewanie.

Portret Józefa Piłsudskiego.
Cykl warsztatów historyczno-plastycznych dla dzieci z klas 5-7

Przebieg zajęć obejmuje:
– prezentacja multimedialna sylwetki Józefa Piłsudskiego – biografia, sytuacja historyczna.
– praca z podziałem na grupy, rozwiązywanie kwizu przy użyciu literatury , krzyżówki, rebusy, tworzenie portretu J. Piłsudskiego różnymi technikami plastycznymi.