Rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „PANTA RHEI – mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs literacki pt. „PANTA RHEI – mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Radę Olsztyńskich Seniorów,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UM Olsztyna, który skierowany był do osób w wieku 60+ został rozstrzygnięty.

Do Organizatorów konkursu wpłynęło 17 prac. Założeniem konkursu była przede wszystkim integracja oraz aktywizacja środowiska senioralnego. Tematyka zachęcała do refleksji nad zmieniającym się światem, dając możliwość podzieleniem się swoim spojrzeniem na rzeczywistość i doświadczeniem.

Jury w składzie:
  • Gabriela Konarzewska – Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków,
  • Sylwia Rembiszewska-Piątek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
  • Barbara Święcicka – Reżyser, Edukatorka teatralna, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
  • Krzysztof Dąbkowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,
  • Prof. Lucjan Jędrychowski – Honorowy Członek Rady Olsztyńskich Seniorów
wyłoniło laureatów w następujących kategoriach:
  • poezja – Bożenna Saniewska za utwór pt. „Wczesny emeryt”; Krystyna Jurga za utwór pt. „Post Scriptum”;
  • proza – Jadwiga Czarnecka za tekst pt. „Pandemia…”; Wiesław Robaczewski za tekst pt. „Z dziennika starszego pana”
  • proza poetycka – Hanna Fogel za teksty opatrzone wspólnym tytułem: „W łupinie orzecha”.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.
Z laureatami Organizatorzy skontaktują się indywidualnie w celu ustalenia formy odbioru nagród.

Sponsorzy nagród: