Konkurs na wakacyjną fotografię

Czekamy na bardzo ciekawe zdjęcia z różnych miejsc świata, ale oczywiście i Polski, fajne ujęcia i zabawne zdarzenia uwiecznione aparatem fotograficznym lub telefonem.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Regulamin konkursu fotograficznego:
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczno-Szkolna nr 18 w Olsztynie. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Celem konkursu jest budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej, poszerzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą, geografią, ukazanie różnorodności świata roślin i zwierząt, zaprezentowanie ciekawych miejsc na świecie.
Warunki uczestnictwa:
każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 lub 2 wydrukowane fotografie o dowolnych wymiarach lub przesłać je na adres e-mail filia18@mbp.olsztyn.pl Fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu.
Fotografie nie będą zwracane, przechodzą na własność BIBLIOTEKI. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zdjęć oraz materiałów związanych z konkursem.
Konkurs trwa od 1 sierpnia do 7 września 2015r.
Fotografie konkursowe będą eksponowane w BIBLIOTECE.
Decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konkursu podejmie Komisja Konkursowa. Wyniki zostaną ogłoszone 8.09.2015r. na bibliotecznej tablicy ogłoszeń,
wręczenie nagród nastąpi 9.09.2015r. w budynku BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ul. Żytnia 71, I piętro.

Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy