spotkania autorskie

Bez korekty – oblicza olsztyńskich twórców

Grafika jest ilustracją do treści.

Tekst literacki, nim trafi w ręce czytelnika, pokonuje długą drogę. Rozpala się iskrą w umyśle, nabiera kształtu słowa. Z czasem – niekiedy po wielokrotnej redakcji – układa się w zdania odciśnięte trwałym śladem na papierze. Czytany żyje i wzbogaca się o kolejne doznania odbiorcy. Za nim stoi Autor, oddający cząstkę swojej tożsamości oraz teraźniejszości w chwili tworzenia.

Kim jest? Gdzie jest jego początek? Czy potrzebuje mitologii miejsca, ludzi wokół i co go zachwyca? O to postanowiliśmy zapytać twórców związanych z Olsztynem w nowym cyklu filmów „Bez korekty”.

W premierowym odcinku gościmy Marcina Cieleckiego – poetę, eseistę, autora zbioru esejów „Miasto wewnętrzne” (2015) oraz książek poetyckich: „Czas przycinania winnic” (2002), „Ostatnie Królestwo” (2010). Publikował na łamach „Toposu”, „Twórczości”, „Znaku”, „Więzi”, „W drodze”, „Przeglądu Powszechnego”. Stypendysta marszałka województwa warmińsko-mazurskiego (2009, literatura) oraz stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2011, literatura). Nagrodzony przez Fundację Identitas za zbiór esejów„Miasto wewnętrzne”, dzięki czemu spędził z innymi nominowanymi autorami tydzień w Arktyce na warsztatach twórczych.

Na początku października ukazała się kolejna książka Marcina Cieleckiego pt. „Archipelag Lewiatana”.


Realizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Zdjęcia i montaż: Kamil Iwańczyk

Projekt stanowi kontynuację działań projektu Antologia Warmińska.
Dofinansowane ze środków Samorządu Olsztyna.

Świętuj urodziny Olsztyna z Miejską Biblioteką Publiczną

Ostatni dzień października to wyjątkowy czas dla mieszkańców stolicy Warmii i Mazur. Właśnie wtedy obchodzimy urodziny Olsztyna.

Grafika jest ilustracją do treści.

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta, „pierwsza wzmianka o naszym mieście pojawiła się w 1334 roku. Wówczas Henryk von Luter założył w zakolu rzeki Łyny drewniano-ziemną strażnicę, nadając jej nazwę Allenstein (Gród nad Łyną). Prawa miejskie oraz nazwę Allenstein (dla Polaków Holstin, a później Olstyn) miasto otrzymało 31 października 1353 roku. Zasadźcą i pierwszym burmistrzem Olsztyna był Jan z Łajs.”

W tym roku przypada 667. rocznica, przy okazji której przygotowaliśmy niespodziankę dla mieszkańców Olsztyna. Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowego słuchowiska – legendy pt. „Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim” autorstwa Marii Zientary-Malewskiej. Treść została wzbogacona materiałem animacyjnym, którego autorem jest grafik Kamil Iwańczyk. W rolę lektora zaś wcieliła się Małgorzata Karpiesiuk, jedna z olsztyńskich bibliotekarek.

Podążając leśnymi ścieżkami, nie sposób nie wspomnieć o spotkaniu z Wojciechem Kujawskim, z którym mieliśmy okazję porozmawiać podczas festiwalu literatury podróżniczej dla dzieci i młodzieży TROPY, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury.

Wojciech Kujawski to autor jednej z najpopularniejszych serii książek o historii i życiu mieszkańców Warmii i Mazur. Jego ostatnia publikacja – „Olsztyn: lasy, jeziora. Szlak wędrowny” to opowieść o Olsztynie i otaczających go terenach. Wszystko dodatkowo uzupełnione przepięknym materiałem ilustracyjnym. Latem zaprosiliśmy Wojciecha Kujawskiego do wcielenia się w rolę przewodnika  i oprowadzeniu po miejscach, z których słynął przedwojenny Olsztyn. Zyskaliśmy nie tylko bogaty materiał, ale także zachęciliśmy mieszkańców do odkrywania naszego miasta na nowo. Co więcej, niektórzy z Was pokusili się o stworzenie własnych tras spacerowych. Jedną z nich zaprezentujemy wkrótce na stronie Biblioteki.


Przedsięwzięcie realizowane w ramach kontynuacji projektu „Antologia Warmińska”. Dofinansowano ze środków Samorządu Miasta Olsztyna.

Wiersz „Metafizyka” Kazimierza Brakonieckiego w Galerii Jednego Wiersza

„Poezja jest to skromna rzecz, ale może stać się pretekstem do rozwoju wewnętrznego w dobrym kierunku każdego człowieka. Ten, który pisze i który czyta – nie tylko wiersze, ale w ogóle – ten, który uczestniczy w wysokiej kulturze staje się człowiekiem, który stara się na własną odpowiedzialność zmierzyć się z życiem i śmiercią.” – mówi Kazimierz Brakoniecki  w nowym filmie zrealizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Film jest zaproszeniem do pochylenia się nad twórczością olsztyńskiego poety – utwór „Metafizyka” Kazimierza Brakonieckiego zaprezentowano w Galerii Jednego Wiersza. O graficzną oprawę zadbała artystka, Natalia Skowrońska-Iwańczyk.

Zazwyczaj nowa odsłona Galerii Jednego Wiersza powiązana była z wernisażem twórcy. Z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, proponujemy spotkanie w wyjątkowej, filmowej formie.

Film z udziałem Kazimierza Brakonieckiego można w całości obejrzeć poniżej, zaś plastyczna interpretacja utwory olsztyńskiego poety dostępna jest w Galerii Jednego Wiersza (Stare Miasto, ul. Rodziewiczówny).


O poecie:

Kazimierz Brakoniecki – (ur. 12. 12. 1952 r. w Barczewie, w Olsztynie mieszka od 1954) – ukończył szkołę podstawową nr 12 i LO nr III w Olsztynie, następnie polonistykę (1976) oraz podyplomowe studium kulturalne (specjalizacja muzealnictwo, 1988) na Uniwersytecie Warszawskim. Poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej Bretanii, animator kultury, kurator wystaw plastycznych; współzałożyciel i współtwórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”(1990), Fundacji ,,Borussia”(2006), pisma ,,Borussia. Kultura. Historia Literatura” (red. naczelny w latach 1991-1997 i ponownie od 2014 r. wspólnie z historykiem Robertem Trabą), które zajmuje się współpracą kulturalno-społeczną narodów i regionów kręgu Morza Bałtyckiego. Pomysłodawca i współzałożyciel Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié” (1996).
Debiutował wierszami w miesięczniku literackim młodych ,,Nowy Wyraz” nr 4/1975. Pracę zawodową rozpoczął w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu w marcu 1977 r. W Olsztynie pierwszą pracę podjął jako instruktor w Miejskim i Międzyzwiązkowym Domu Kultury jesienią 1977 roku. W latach 1985-1995 zatrudniony jako główny specjalista w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Od IX 1995 r. jest dyrektorem samorządowego Centrum Polsko-Francuskiego  Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, które rozwija współpracę kulturalno-oświatową pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a francuskim departamentem Côtes d’Armor w Bretanii.
Autor ponad trzydziestu książek, w tym głównie tomów wierszy, esejów, prozy autobiograficznej, antologii literackich, tłumaczeń, wystaw sztuki polskiej XX wieku z katalogami. Ponadto m.in.: redaktor strony literackiej w „Gazecie Olsztyńskiej” w l. 1995-1997; współzałożyciel i redaktor reaktywowanego na krótko czasopisma „Warmia i Mazury. Kultura-Społeczeństwo-Region”(X/XI 2000).  Żona Hanna (polonistka, animatorka życia literackiego, autorka małej prozy i rysunków satyrycznych).
Członek  Stowarzyszenia Pisarzy Polskich  (od 1989) oraz polskiego Pen Clubu ( od 2003; członek zarządu w l XI 20203- X 2007).  Liczne tłumaczenia wierszy  na większość języków europejskich. Publikacje w antologiach współczesnej polskiej poezji w kraju i za granicą. Wybory wierszy w językach francuskim i niemieckim.
Za twórczość literacko-kulturalną otrzymał m.in. nagrodę Wojewody Olsztyńskiego (1990), paryskiej „Kultury” J. Giedroycia (za 1996); laur „Gazety Olsztyńskiej”  Złota Dziesiątka 2002; nagrodę Ministra Kultury za rok 2001; brązowy Medal Gloria Artis; Laur UNESCO w 2007 za swoją twórczość i upowszechnianie kultury narodowej; nagrodę w dziedzinie kultury Prezydenta m. Olsztyna-statuetka św. Jakuba za 2008 r. ; Literacką Nagrodę Warmii i Mazur (2009); odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2011); Nagrodę Poetycką im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz 2013 za tom „Chiazma”; honorowy obywatel gminy kurpiowskiej Kadzidło (2015).
W latach 80. XX wieku otrzymywał stypendia literackie Ministerstwa Kultury i Sztuki, w tym stypendium im. Tadeusza Borowskiego. Literackie stypendia za granicą: Wiedeń 1998,1999 (Fundacja „Janineum”); Visby 2000,2010 ( Gotlandia: Baltic Centre for Writers and Translators); Berlin 2007 (Literarisches Colloquium); Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel, Francja 2011; International Writers’ and Translators’ House Ventspils (Łotwa), 2013.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach kontynuacji projektu „Antologia Warmińska”. Dofinansowano ze środków Samorządu Miasta Olsztyna.