ZIEMIA – wyspa śmieci

logo_ziemia10.05.2016 – 10.06.2016

Projekt skierowany jest do dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, które uczestniczyć będą w kreatywnych i atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jego celem jest m.in. uwrażliwienie na sztukę grafiki komputerowej, rozwój zainteresowań, wiedzy, umiejętności poznawczych, emocjonalnych i wzrost kompetencji społecznych. Zapoznamy dzieci z pojęciem recyklingu i zagrożeniami dla środowiska wynikającymi z zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Wędrując po kontynentach świata przyjrzymy się najbardziej zanieczyszczonym miastom i krajom świata, ukazując bliższe i dalsze konsekwencje tego stanu. W trakcie warsztatów graficznych stworzymy storyboardy, czyli ręcznie rozrysowane sekwencje filmu. Będą one w formie komiksu, który przełożymy na poszczególne klatki. Całość złożymy w jednym filmie, który udźwiękowimy własną muzyką.

Projekt finansowany przez Fundację BOŚ

 

więcej informacji na stronie filii Multicentrum