DYKTANDO 2015

Plakat - Dyktando Miejskie 2015Zapraszamy do udziału w ósmej już edycji planetarnego DYKTANDA!

Dyktando 2015 rozpocznie się 20 lutego o godzinie 17:30.
Zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek, którzy chcieliby sprawdzić swoją znajomość ortografii i interpunkcji! :)

NAGRODA GŁÓWNA: tablet multimedialny
(nagrodę ufundował Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz)

REGULAMIN DYKTANDA 2015

1. Dyktando 2015 organizowane jest w dniu 20.02.2015r. o godz. 17:30 w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pisanie dyktanda, jego sprawdzanie oraz ogłoszenie wyniku i wręczenie nagród nastąpi tego samego wieczoru.

2. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy ani ograniczenia wiekowe.

4. Celem dyktanda jest promocja języka polskiego wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Dyktando jest skierowane do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją znajomość ortografii.
5. Dyktando polegać będzie na napisaniu przez przybyłych uczestników wcześniej przygotowanej treści dyktanda. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

6. Zeszyty z napisanym dyktandem zostaną zebrane i od razu sprawdzone przez wyznaczone do tego celu osoby (z wykształcenia poloniści, studenci polonistyki i opiekunowie działów literackich). Sprawdzający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

7. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Każde napisane dyktando będzie sprawdzane do pierwszych 5 błędów ortograficznych ( 3 błędy interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny). Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

8. Wśród uczestników piszących dyktando zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca – osoba, która napisze dyktando bezbłędnie, bądź też popełni najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić jednego zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.

9. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy będą mogli zabrać swoje zeszyty z napisanym dyktandem do domu.

10. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Nagrodami w konkursie są:
– tablet multimedialny
– bilety na spektakle i gadżety Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
– abonament na multimedia do Planety 11
– książki

12. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Dyktanda 2015.